Versenyleírás

Problema Solvenda Romania

A Mathias Corvinus Collegium és a Case Solvers közös rendezésű versenye

A Case Solvers és a Mathias Corvinus Collegium 2020. január – március között rendezi meg a Problema Solvenda Romania-t. A verseny során a 9-12. évfolyamos középiskolás diákok háromfős csapatokban egy történelmi döntési helyzetet dolgoznak fel. Az otthoni felkészülés után a megoldott esettanulmányokat közösen prezentálják egy vállalati vezetőkből és történészekből álló szakmai zsűri előtt.

Kinek ajánljuk?
Minden olyan középiskolás diáknak, akit érdekel a stratégia és a problémamegoldás világa, és fejleszteni szeretné logikai, érveléstechnikai és prezentációs képességeit.

Mi a verseny célja?
Az Problema Solvenda Romania-nak kettős célja van: egyrészt a fiatalokkal már középiskolás korban megismertetni a problémamegoldás módszertani hátterét, másrészt bővíteni a diákok történelmi ismereteit. A verseny kívánt hozadéka ezen felül, hogy a későbbiekben jól használható elemzői és előadói kompetenciákat sajátítsanak el a résztvevők és megtanuljanak csapatban dolgozni.

Verseny menete:
Online tréning:
A versenyre jelentkező háromfős csapatok egy online tréningen vesznek részt február 24–29 között. A tréning során a diákok rövid videókból és prezentációs anyagokból sajátíthatják el a problémamegoldás alapjait.

Selejtező: A tréninganyagok alapján a résztvevő csapatok egy online tesztet töltenek ki március 2–6 között. Az online selejtezőn legjobban teljesítő csapatok továbbjutnak az országos elődöntőbe.

Országos elődöntő és döntő: Az online fordulóból az elődöntőbe bejutott legjobb csapatok a módszertani alapokat felhasználva egy történelmi esettanulmányt oldanak meg. Az elődöntő előtt erre 72 óra áll rendelkezésükre, melynek végén megoldásukat március 28-án Kolozsváron egy szakmai zsűri előtt prezentálják. A legjobb három csapat továbbjut az országos döntőbe, ami ugyancsak március 28-án zajlik.

!! FIGYELEM a jelenleg zajló járványhelyzetre való tekintettel és a kormány által elrendelt eljárások alapján az elődöntőt illetve döntőt sajnos nem tudjuk megtartani március 28-án. A verseny viszont nem marad el, csupán elhalasszuk május 15-re, és a személyes találkozó helyett ebben az évben Online mérettetnek meg a csapatok. !!

Jelentkezés:
A Problema Solvendára 2020. február 1-től lehet jelentkezni. További információkért kattints a Jelentkezés menüpontra!

Szervezők:

Case Solvers

A Case Solvers problémamegoldók nevelését képzését tűzte ki zászlajára. Egy közösség, mely fiatal, céltudatos egyetemistákat, lelkiismeretes és motivált oktatókat, valamint fejlődni és tanulni vágyó pályakezdőket fog össze. A Case Solvers egy olyan fórum, ahol lehetőség van a felhalmozott ismeretek megosztására és az egyéni fejlődésre. Bővebb információt a case-study.hu oldalon találhattok!

Mathias Corvinus Collegium

A Mathias Corvinus Collegium célja, hogy Magyarországon a középiskolai és egyetemi oktatást kiegészítő, Nyugat-Európában már régóta eredményesen működő, magas színvonalú képzési formát honosítson meg. Kiemelkedően tehetséges diákokat támogatunk abban, hogy a bennük rejlő tehetséget – szociokulturális helyzetüktől függetlenül – a legnevesebb oktatók és tanárok segítségével kibontakoztathassák és kamatoztathassák. Szigorúan szakmai alapú nevelőmunkánk eredményeképpen a kisközösségek és a nemzet iránt elkötelezett, azért tenni akaró, európai színvonalú szakmai ismeretekkel rendelkező fiatalokat kívánunk képezni. Az MCC a fiatal tehetségek oktatásával, nevelésével és felkarolásával a tehetséggondozás minőségi formáját valósítja meg: felelős értelmiséget kíván nevelni. Bővebb információt az mcc.hu oldalon találhattok!

GYIK – Gyakran ismételt kérdések
Jelentkezhetek-e a versenyre, ha még nem vagyok 11-12. évfolyamos?

Igen, a jelentkezés a középiskola 9. évfolyamától kezdve minden középiskolás számára lehetséges. Azonban fontos kiemelni, hogy a verseny feladatai az egész középiskolás történelmi tananyagot felölelik. Ebből a szempontból a 9-10. évfolyamos diákok némi hátránnyal indulhatnak a versenyen.

Jelentkezhetek-e a versenyre határon túli középiskola tanulójaként?
Természetesen igen.

A Problema Solvenda gyakorlatilag töriverseny?
Nem egészen. A Problema Solvenda Romania egy problémamegoldó verseny, amelynek célja, hogy a középiskolások történelmi ismereteiket felhasználva sajátítsák el az üzleti életben alkalmazott problémamegoldó eszköztár és módszertan használatát. Az Problema Solvenda selejtező fordulójában a diákok – a kisebb történelmi dilemmákon túl – logikai feladatokkal is találkoznak.

Mik azok a problémamegoldó eszközök?
A verseny során olyan eszközök használatát várjuk el a versenyzőktől, mint a SWOT-elemzés, opciós fa, a megoldás implementálása, kockázatok és kezelésük, valamint prezentációkészítés és prezentálás. Bármily hihetetlenül is hangzik, a történelmi dilemmákra mindezek valóban alkalmazhatóak. A problémamegoldó eszközök alkalmazásáról lásd példa esettanulmányainkat és oktatóvideóinkat.